user found مواقع أعضاء هيئة التدريس في جامعة الاسكندرية | د. محمد محمود السروجى

د. محمد محمود السروجى

الصفحة الرسمية

كلية الاّداب
أستاذ متفرغ
قسم
التاريخ و الأثار المصرية والاسلامية
التخصص العام
تاريخ
التخصص الدقيق
التاريخ الحديث و المعاصر ( مصر وأوربا)