user found مواقع أعضاء هيئة التدريس في جامعة الاسكندرية | د. ابراهيم خميس ابراهيم سلامه

د. ابراهيم خميس ابراهيم سلامه

الصفحة الرسمية

كلية الاّداب
أستاذ متفرغ
قسم
التاريخ و الأثار المصرية والاسلامية
التخصص العام
تاريخ
التخصص الدقيق
تاريخ عصور وسطى